Perslucht

Zoals al eerder vermeld beperken wij ons niet tot een enkele branche. Het blijft zelfs niet beperkt tot op het water maar ook onder water dragen wij ons spreekwoordelijk steentje bij. Dit omdat wij liefhebbers zijn van alles wat zich op maar dus ook onder het water zich afspeelt .Wat hier verder nog in mee speelt is mijn achtergrond als gewezen beroepsduiker. Aangezien het vullen van flessen in Friesland niet altijd even makkelijk te realiseren is hebben wij besloten bij de bouw van ons nieuwe pand er direct een vulstation bij in te bouwen. U kunt hier terecht voor het vullen van uw duikflessen tot 200 bar. We weken met een abonnement systeem zodat je ongelimiteerd kunt vullen. Daarnaast is onze hobby onderwater uiteraard al vaker van pas gekomen bij een reparatie en of een refit.

Belt u even voordat u uw fles(sen) wilt komen vullen!